ABOUT US


OFF CLASSICA / 演奏制作集団 2010〜

1st LIVE ---- “REICH!!”Vol.1--- July 3, 2011
2nd LIVE ---- "REICH!!"Vol.2---Nov 20, 2011
3rd LIVE ---- Hiroko Sebu La Ronde Okotie--- Nov 18, 2011

ARTISTS 
Anzu Suhara(vn&va), Atsuki Yoshida(vn&va), Aya Saito(vn), Takumi Namba(vn), Syoichi Tkajyo(vc), Yoshihiro Uchida(vc),Eriko Ooi(Fl), Tomoya Nishikawa(cl), Taku Oshiba(Gt),Reina Iwami (perc), Takuya Tamura(perc), Kousuke Kikuchi(pf),Yasuno Taro(Com), Tomoko Hojo, Nami Hisada(com),Mio Namikawa(com)Takayuki Komuro (facillitator)